blog post
  • براساس جدیدترین آمار اتاق بازرگانی تهران، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ۲۰ مرداد، شش میلیارد و ۶۸۰ میلیون یورو وارد سامانه نیما شده است. 
  • بر اساس این گزارش، همچنین اتاق بازرگانی آمار عملکرد یک ماهه اخیر را نیز منتشر کرده که براین اساس در یک ماه منتهی به ۲۰ مرداد ماه سال ۱۳۹۸، "ارز صادراتی وارد شده به نیما یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو" بوده است که در قیاس با ماه قبل از آن، "کاهش ۲۴۰ میلیون یورویی را نشان می‌دهد." همچنین در یک ماه گذشته حدود "۹۷۰ میلیون یورو ارز در سامانه نیما برای واردات خریداری شده که این عدد نیز در قیاس با ماه قبل از آن، "کاهش حدودا ۳۰۰ میلیون یورویی را نشان می‌دهد."
  • سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) از اردیبهشت ۹۷ به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد تا شرایطی "امن" برای خرید و فروش ارز ایجاد کند.

منبع : ترخیص کاران

نظرات (0)

پیام بگذارید