blog post

قائم مقام بازرگانی وزیر صمت در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی تاکید کرد:

  • با محدودیت و ممنوعیت واردات از ساخت داخل حمایت خواهیم کرد. 
  • امروز کانون جنگ اقتصادی حاضر بخش تولید کشور است.
  • امروز بهترین فرصت است که براساس سیاست ارزی و تجاری کشور، بخش تولید با بیشترین جهش ممکن مواجه شود.
  • یکی از دغدغه های همیشگی تولید کنندگان واردات کالا های مشابه ساخت داخل بود که در شرایط کنونی و با کاهش واردات این تهدید به فرصت صادرات تبدیل شده است.
  • تولید کنندگان می توانند از فرصت کنونی برای افزایش تولیدات و صادرات خود بهترین بهره را ببرند.
  • ما دوره بحرانی تحریم ها را سپری کردیم و تهدیدات مورد طرح کنونی هم جز گزافه گویی دیگر اثر سختی روی صنعت و تجارت ما نخواهد داشت.
  • تجارت نیروی محرکه تولید است و بزرگترین شاخص عملکردی بخش تولید سهم بازار است.

منبع : ترخیص کاران

نظرات (0)

پیام بگذارید