blog post

در هفته جاری گمرک ایران با هدف رفع مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات با مسوولان وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت مکاتبه کرد. در این راستا، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، پیشنهادهای هفت‌گانه‌ای را برای حل موانع رفع تعهدات ارزی که از اختلاف وزنی اظهارنامه‌های وارداتی ناشی شده، به دبیر کارگروه تنظیم بازار ارسال کرد. اما پیش از راهکارهای هفت‌گانه، به‌دلیل مشکلات به‌وجود آمده درخصوص رفع تعهدات ارزی واردکنندگان، بانک مرکزی در اواسط تیر ماه امسال، با صدور ابلاغیه ضوابط ارزی واردات کالا را تعیین تکلیف کرد. در واقع پس از ماجرای پرپیچ و خم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بخشنامه‌های مختلفی که برای تعیین شیوه‌های بازگشت ارزهای صادراتی در دستور کار قرار گرفت، بانک مرکزی، مسیر رفع تعهد ارزی را برای بال دیگر تجارت یعنی واردات، ترسیم کرد.

بر این اساس، در دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان تاکید شد که با توجه به اهمیت صیانت از منابع ارزی کشور و در اجرای بند یک مصوبه ۱۲۶۷جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن تاکید بر رعایت مقررات ارزی، ضوابط تکمیلی چگونگی اقدام در موارد عدم ایفای تعهدات ارزی ابلاغ می‌شود. بر این اساس، مطابق ماده ۲ این بخشنامه، دسترسی بانک عامل به اطلاعات تعهدات ارزی واردکنندگان در کلیه بانک‌های عامل براساس شماره کارت بازرگانی و با شناسه ملی آنها از طریق سامانه رفع تعهد ارزی برقرار شد. در این راستا، بانک عامل مکلف شد که قبل از ارائه خدمات بانکی، وضعیت تعهدات ایفا ‌نشده وارد‌کننده را به‌عنوان یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مدنظر قرار دهد و ضمن اخذ گزارش سامانه، در کنار سایر شاخص‌های مرتبط، دراعتبارسنجی واردکننده، مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری وی نگهداری کند.
 

منبع : ترخیص کاران

نظرات (0)

پیام بگذارید