blog post

جهان به دلیل کاهش تقاضای ناشی از ویروس کرونا، حتی پس از کاهش عرضه تولیدکنندگان بزرگ جهان، همچنان به مقابله با مازاد عرضه ادامه می‌دهد. استوپ در این باره گفت: احتمال افزایش ذخیره‌سازی شناور بیش از کاهش آن است. وی افزود: ما همچنان در دنیایی هستیم که با مازاد عرضه روبه‌روست و نفت باید در جایی ذخیره شود و این در حالی است که مخازن ذخیره‌سازی‌ها در خشکی تکمیل است. مدیر اجرایی یوروناو گفت: ۶۵ نفتکش غول‌پیکر در سراسر جهان، حداقل به‌مدت ۱۵ روز است که ثابت‌ هستند و این نشان می‌دهد احتمال دارد از آنها برای ذخیره‌سازی نفت استفاده شده است، همچنین ۳۸ نفتکش سوئزمکس دیگر نیز برای ذخیره‌سازی نفت استفاده شده‌اند. به گفته وی، پنج نفتکش‌ غول‌پیکر یوروناو قراردادهایی با امکان ذخیره‌سازی دارند.

نظرات (0)

پیام بگذارید