blog post
 •  کدام معافیت ها در پیش نویس لایحه اصلاح مقررات مالیاتی حذف و یا با تغییراتی همراه بوده است 
 •  سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را منتشر نموده است. یکی از مهم‌ترین موارد این متن، حذف و یا کاهش بسیاری از معافیت‌ها و مشوق‌هاست.
 • اهم تغییرات در مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی
 • الف) درآمد کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و طیور و زنبورعسل و… / طبق متن این پیش نویس معافیت اشخاص حقوقی برای درآمدهای حاصله از مشاغل یادشده حذف شده و معافیت اشخاص حقیقی تا ۱۰ برابر معافیت پایه در نظر گرفته شده است.
 • ب) درآمد فعالیت های تولیدی و معدنی، خدمات بیمارستان ها و هتل ها / طبق متن قانون فعلی، درآمد فعالیت های تولیدی و معدنی، خدمات بیمارستان ها و هتل ها تا ۵ سال از شروع فعالیت معاف از مالیات است؛ اما طبق پیش نویس جدید معافیت بیمارستان ها و هتل ها حذف شده و سرمایه‌گذاری تولیدی و معدنی به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ می شود.
 • ج) درآمد دانشگاه ها، آموزشگاه ها، مهد کودک ها و باشگاه های ورزشی / طبق متن پیش نویس لایحه، ۵۰ درصد درآمد حاصل از فعالیت دانشگاه ها، آموزشگاه ها، مهد کودک ها و باشگاه های ورزشی از مالیات معاف شده است.
 • د) معافیت‌های مالیاتی مربوط به فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری بر اساس پیش نویس لایحه، حذف شده است.
 • ه) درآمد حاصل از صادرات / بر اساس پیش نویس لایحه، معافیت صادرات محصولات غیرخام به ۵۰ درصد کاهش یافته و معافیت صادرات خام حذف شده است.
 • و) معافیت‌های مالیاتی کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و معافیت درآمد فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی حذف شده است.
 • ز) معافیت مالیاتی درآمد ۲۰ ساله در مناطق آزاد حذف شده است و به جای آن بخشودگی ۵۰ درصد مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است.
 • ح) معافیت مالیاتی درآمد ۱۵ ساله شرکت های دانش بنیان حذف و بخشودگی ۸۰ درصد مالیات بر درآمد لحاظ شده است.
 • ط) معافیت مالیاتی سود تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز حذف شده است.

منبع : ترخیص کاران

نظرات (0)

پیام بگذارید