blog post

 بعد از گذشت ۱۱ سال از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق ازاد وقت ان رسیده با توجه به کمبود منابع و شفاف شدن زنجیره کالا و جلوگیری از مفاسد احتمالی، این معافیت حذف شود.

 مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است و مصرف کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولیدکننده اصابت نمی‌کند. پس چه دلیلی وجود دارد مصرف کنندگان زیادی در نقاط دیگر کشور مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند اما در مناطق ازاد معاف از پرداخت مالیات باشند؟! مگر خونشان رنگین تر است؟! این تفاوت بدون آنکه از پشتوانه کارشناسی قابل قبولی برخوردار باشد، می‌تواند مصداق وجود تبعیض در میان مصرف کنندگان قلمداد شود.

 

منبع : ترخیص کاران

نظرات (0)

پیام بگذارید