blog post

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور گفت: سامانه متمرکزی طراحی شده که ثبت سفارش واردات دستگاه ها جز از طریق این سامانه امکان پذیر نیست.

حمیدرضا فولادگر در مصاحبه با رادیو گفت: رونق تولید از ضروریات نظام و کشور است چرا که گذر اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه صادرات، بی اثر کردن تحریم ها و بسیاری موارد دیگر از مسیر تولید می گذرد.

وی همچنین اظهارداشت: شعار محور سال از سوی مقام معظم رهبری به نام «رونق تولید» تعیین شده است.

نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت ایجاب می کند با توجه به اهمیت موضوع برای تحقق شعار سال همه پای کار باشند و در این مسیر تلاش کنند.

وی در ادامه ضمن اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدداخل افزود: این قانون دارای ضعف ها و نواقصی بود چرا که با وجود داشتن قانون کالاهای مشابه ساخت داخل به وفور واردکشور می شد.

فولاد گر اظهارداشت: سال گذشته به منظور رفع ضعف ها و نواقص موجود در قانون و همینطور حمایت های بهتر و موثرتر از تولید داخل با یک کار پژوهشی و مطالعاتی گسترده در قالب «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی » نواقص قانون قبلی برطرف و در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

وی گفت: خوشبختانه چند ماهی استکه قانون حداکثر استفاده از توان داخل جهت اجرا از سوی دولت به دستگاه ها ابلاغ شده است.

نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: بخش هایی از این قانون نیاز به آئین نامه داشت که دولت در حال تدوین این آئین نامه هاست.

وی اظهارداشت: بطورکلی در اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تعاریف شفاف و راه های دور زدن قانون بسته شده است.

فولادگر تصریح کرد: طبق این قانون دستگاه ها، شرکت ها، نهادهای دولتی و غیردولتی دریافت کننده امکانات از دولت مشمول ممنوعیت واردات می شوند.

وی گفت: مکانیزم واردات نیز با اجرای این قانون اصلاح می‌ شود بدین معنا که «سامانه متمرکزی» طراحی شده که براین اساس تمام دستگاه ‌ها شامل دولتی، نهادهای عمومی، شرکت های دولتی و خصوصی نیازمندی ها و از طرف دیگر تولیدکنندگان توانمندی های خود را وارد سامانه می‌کنند بنابراین اگر برای یک نیاز تولید داخلی نبود می‌توان آن کالا را از خارج وارد کرد.

نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: ثبت سفارش واردات جزء از طریق این سامانه امکان پذیر نیست.

وی اظهارداشت: جدا از این درخصوص واردات کالاهای دارای مشابه ساخت داخل جرم انگاری و در ضمن هیئت نظارتی نیز برای مشخص کردن تخلفات در نظر گرفته شده است.

فولادگر در ادامه یادآورشد: تحلیل کلی اینکه با اجرای قانون مزبور بسیاری از ضعف ها و نواقص در گذشته برطرف و مسیر برای رونق تولید و ساخت داخل هموارتر شود.

 

منبع : ترخیص کاران

نظرات (0)

پیام بگذارید